När du är i färd att låna pengar av en bank eller annan långivare, så undrar du troligen hur mycket pengar du egentligen får låna och det finns olika faktorer som styr hur mycket som du faktiskt får låna.

En bostad eller en bil kan du lämna som säkerhet för ett lån och gör därmed att du kan låna en större summa. Du kan däremot oftast inte låna till hela beloppet hos banken, utan måste betala en viss del kontant. Den andra faktorn som avgör hur mycket du kan få låna är dina ekonomiska förutsättningar, det vill säga bankens kreditbedömning av dig. Man tittar på inkomst, kredithistorik, eventuella betalningsanmärkningar, anställningsform, skulder och en samlad bedömning av din betalningsförmåga.

Ofta underlättar det om ni är två som kan ta lån tillsammans. Du kan då ofta både få en mer förmånlig ränta och kanske också låna ett större belopp än om du lånar pengar själv. Bankens risk blir då lägre, och ni kan dels beviljas en lägre ränta och också mer pengar ni kan låna. Genom att lämna en säkerhet för lånet i form av en bostad eller något annat, kan du också både få bättre ränta och kanske högre lånebelopp.